o.s. Diatábor Motol

O nás

Spolek Diatábor Motol (z.s. Diatábor Motol) byl založen v roce 2011. Jeho cílem je organizovat edukační akce, výlety a zotavovací akce pro děti s diabetem mellitem, umožnit jim zažívat běžná dětská dobrodružství pod odborným dohledem kvalifikovaných lékařů. Všichni organizátoři se této činnosti věnují dobrovolně ve svém volném čase.

 

Diabetes mellitus u dětí

Diabetes mellitus 1. typu, s nímž se léčí děti účastnící se námi pořádaných akcí, je chronické a nevyléčitelné autoimunitní onemocnění. Pro děti a jejich rodiče znamená každodenní neustálou pozornost věnovanou regulaci hladiny krevního cukru, která se vlivem mnoha různých faktorů stále mění.

Děti s diabetem své nemoci přizpůsobují svůj každodenní režim. Čtyřikrát denně si aplikují životně̌ důležitý hormon inzulín. Musí pravidelně ve stejnou denní dobu jíst a každé jídlo má přesně̌ dané množství sacharidů. Několikrát denně̌ si také měří hladinu krevního cukru, glykémii, podle níž se upravuje léčebný režim. Příliš vysoká hladina krevního cukru vede v průběhu času k nevratnému poškození orgánů. Příliš nízká hladina krevního cukru, hypoglykémie, dítě̌ bezprostředně̌ ohrožuje na životě.

Diatábory

Kvůli potřebě̌ pravidelného denního režimu a obavám ze vzniku hypoglykémie je zejména pro mladší děti náročné se účastnit běžných dětských táborů, školních výletů a dalších podobných akcí. Na mnoho z nich nejsou z obav organizátorů ani přijaty. Diatábor, na němž jsou děti během pestrého táborového programu pod odborným lékařským dohledem, jim dá příležitost si užít dětské radosti, získat nové zkušenosti ze života s diabetem a poznat kamarády, kteří se potýkají se stejnou nemocí. Diatábory a diavýlety jsou celosvětovým fenoménem a v České republice mají jednu z nejdelších tradic na světě.

Copyright 2014 z.s. Diatábor Motol